Informujemy, że Walne Zebranie Stowarzyszenia Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 17 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2019
7. Wniosek Zarządu o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji z dniem 1 września 2020 r.
8. Wybór likwidatorów Stowarzyszenia
9. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad
10. Zakończenie obrad

Zarząd:
Mirosłąwa Myszkowska
Elżbieta Prościewicz
Maria Sitkiewicz

 

Polskie Stowarzyszenie

Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna

Jesteśmy organizacją skupiającą osoby chorujące na Colitis Ulcerosa lub chorobę Crohna  oraz członków ich rodzin i przyjaciół.

 

Cele i zadania Stowarzyszenia określa Statut.

 

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna jest Organizacją Pożytku Publicznego zarejestrowaną w MSWiA. Nr KRS 0000071154.

 Dołącz do Nas

Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia osoby, które :


- chorują na Colitis Ulcerosa lub chorobę Crohna;
- szukają informacji, porady lub wsparcia;
- szukają kontaktu z innymi osobami mającymi podobne problemy;
- nie mają problemów z chorobą ale pragną pomagać, współdziałać na rzecz osób chorych.

Jeśli chcesz do nas przystąpić pobierz deklarację, wypełnij ją i prześlij do nas.

 

 Spotkania

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 17:00 / oprócz okresu wakacjii

w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych: Gdynia, ul. 3 Maja 27/31

 Szybki kontakt

+48 722 157 037 Prezes Zarządu

Konto bankowe Stowarzyszenia

Bank PKO BP S.A. I O/GDAŃSK,

nr konta: 78 1020 1811 0000 0802 0015 1357

 

 

 

 

Zapraszamy.